Villaförsäkring

En villaförsäkring skyddar villaägarens fastighet och tillhörande byggnad samt tomt. Det vanligaste är att villaförsäkringar ersätter kostnader i samband med uppstådd brand, stöld och sabotage, översvämningar och andra naturkatastrofer samt skadedjur och skador på hushållsmaskiner och läckor med mera.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Vanligen så består en villaförsäkring av två delar. En del som försäkrar fastigheten samt en hemförsäkring. Det finns även möjlighet att teckna villaförsäkringen enbart som fastighetsförsäkring. Detta kan vara aktuellt om försäkringstagaren redan innan har en hemförsäkring i och med ett fackmedlemskap.

En villaförsäkring täcker ofta även skador på dammsugare, tvättmaskiner, diskmaskiner och andra hushållsmaskiner och även installationer så som värmepumpar och oljepannor. För villaägaren är det också viktigt att inte förringa vikten av att ha en villaförsäkring som täcker skador som kan uppstå vid angrepp av skadedjur då dessa mycket snabbt kan bli omfattande och kostsamma. För detta ändamål finns det villaförsäkringar där avtal ingår med skadedjursbekämpningsföretag.

Dessutom kan villaförsäkringen innehålla samarbeten med andra företag vars tjänster kan komma till användning, till exempel för bygg- och hantverkstjänster.

Villaförsäkringens pris styrs bland annat av faktorer som arean på bostadens yta, vilket år som fastighetens olika byggnader uppfördes och vad för slags utrustning som eventuellt finns i den aktuella byggnaden. Det är också möjligt att fullvärdesförsäkra sin villa vilket innebär att försäkringsbolaget som tillhandahåller villaförsäkringen förbinder sig att betala de kostnader som en eventuell skada orsakar utan någon form av beloppstak fast med efter att självrisk och åldersavdrag räknats av. När en nybyggnation inleds så tecknas en villaförsäkring samtidigt. I det fallet försäkras villan till det värde som den färdiga villan förväntas ha.

Liksom är fallet vid tecknande av alla sorters försäkringar är det viktigt för den som ska teckna en villaförsäkring att förvissa sig om villkoren ordentligt, och att dessutom passa på att ta in offereter från flera olika bolag och försöka göra en grundlig genomgång av vilken villaförsäkring som kan passa de individuella behoven bäst.