Trafikförsäkring

För att få köra en bil så måste ägaren ha en gällande trafikförsäkring. Detta är stadgat i lag. En trafikförsäkring innebär att bilföraren är försäkrad i den händelse en medresenär i bilen, eller en annan utomstående trafikant skulle råka ut för någon skada. Skulle förarens körning orsaka någon typ av materiell skada så är det förarens trafikförsäkring som täcker kostnaderna. I de fallen täcks dock inte skador på förarens egna bil, eller föremål i den.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

En bilägare kan teckna en hel bilförsäkring eller en halv. Om bilägaren väljer att teckna en hel bilförsäkring så innebär detta att trafikförsäkringen innefattar en så kallad vagnskadeförsäkring som täcker skador på bilen i händelse av olyckor. Den halva bilförsäkringen täcker kostnader på diverse utrustning såsom speglar, tackräcken, rutor och annat. I en del fall kan denna sortens trafikförsäkring även täcka ägarens kostnader i händelse av brand eller stöld. Skulle fordonets ägare på grund av sin bil hamna i rättegång så finns det ett rättskydd som täcker kostnaderna för ombud. En halv trafikförsäkring ersätter också bilägaren om bilen stjäls och inte påträffas inom en månad.

Det är viktigt att den som ska teckna en trafikförsäkring är uppmärksam på ett par saker. Som vid tecknande av alla sorters försäkringar rekommenderas bilägare att samla in offerter från olika bolag, dels för att få en uppfattning om priser, men även om hur omfattande försäkringarna är och dessutom få en uppfattning om bolagens servicenivå. Det finns också trafikförsäkringar knutna till vissa specifika bilmärken. Detta utbud av trafikförsäkringar bör utforskas.

Olika sammanslutningar som föreningar och fackförbund kan erbjuda sina medlemmar att teckna bra trafikförsäkringar, varför den presumtive försäkringstagaren och fackanslutne gör klokt i att kontrollera om hans eller hennes fackförbund erbjuder någon form av trafikförsäkring inkluderad i medlemsavgiften.

Till sist är det inte bara intressant att spara pengar vid tecknande av en trafikförsäkring. Som nämnt ovan är det viktigt för många försäkringstagare med så kallad mjuka värden, att servicen från bolagen känns organiserad, snabb och personlig.