Sjukvårdsförsäkring

I dagens Sverige är det en medborgerlig rättighet med vård och omsorg vilken betalas för genom skattemedel. Samtidigt så finns det nackdelar med det systemet, främst i form av långa kötider i väntan på exemplvis operation. Med en sjukvårdsförsäkring kan dock dessa förutsättningar förändras. Den som har en bra sjukvårdsförsäkring ska kunna förvänta sig att att få snabb vård när det behövs, och det är inte ovanligt att arbetsgivare låter en sjukvårdsförsäkring ingå som förmån för sina anställda.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Sjukvårdsförsäkringen kan täcka kostnader både när patienten söker offentlig respektive privat vård, och sjukvårdsförsäkringen har inga klausuler i form av självrisker eller kostnadstak. Saker som vanligen ingår i en sjukvårdsförsäkring är läkarbesök eller annan jämförbar behandling, operation och rehabilitering, transporter och övernattningar, mediciner, vårdgaranti och ersättning för kostnader som kan uppstå om specialistvård behövs sökas utomlands. Sjukvårdsförsäkringen fungerar även som ersättning om en skadad eller sjuk förlorar sin förmåga att arbeta.

Samtidigt så är det viktigt att tänka på att en sjukvårdsförsäkring inte täcker precis allt. Det skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen och vad deras olika sjukvårdsförsäkringar täcker. Vanligt hos de flesta bolagen är att de inte ersätter skador som uppkommit i samband med idrottsutövande. Så kallade alternativa behandlingar täcks vanligen inte av sjukvårdsförsäkringar och inte heller behandlingar hos optiker. Kosmetiska behandlingar som utförs på tidigare uppkomna skador ersätts inte heller i regel.

Sjukvårdsförsäkringen kan även täcka kostnader i samband med läkarbesök utanför hemkommunen.

Det är viktigt att som blivande tecknare av sjukvårdsförsäkring undersöka marknadens olika utbud för att få sig en bra grund att fatta ett beslut på. Olika bolag har olika förutsättningar när det handlar om självrisk och under hur lång tid den drabbade ersätts.