Reseförsäkring

För den som ska resa utomlands är det en mycket bra idé att skaffa sig en reseförsäkring då missöden kan inträffa som kan bli mycket kostsamma utomlands. Till exempel så kan en redan med ambulansflyg kosta runt 1 000 000 kronor, att läggas in på intensiven in Amerika kan kosta runt 40 000 kronor per dag och benfraktur i Schweiz kan kosta cirka 100 000 kronor. Om olyckan skulle vara framme, som i exemplen ovan, eller i annat fall som resenären behöver vård, så hjälper reseförsäkringen till att täcka de kostnaderna som uppstår i samband med vård utomlands.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Reseförsäkringar ingår ofta i hemförsäkringen och ger då ett grundläggande skydd under 45 dagars utlandsvistelse. Om försäkringstagaren ska vara borta längre än 45 dagar så behöver han eller hon skaffa sig en kompletterande reseförsäkring. Detta går inte att göra när man väl är utomlands, utan måste ske innan avresan. Sverige har avtal med länder utanför EU om viss sjukvård, men för att vara på den säkra sidan bör resenären alltid ha en reseförsäkring. Inom EU har EU-medborgare rätt till fri akutvård, men även i detta fallet så är en reseförsäkring viktig att ha.

En bra reseförsäkring bör ersätta skador som för en oförsäkrad skulle innebära mycket dyra kostnader i samband med vård utomlands. Det kan gälla kostnader som uppstår på sjukhuset där personen är inlagd eller för hemtransport. Den bör också innehålla någon form av överfallsskydd, rättskydd och ansvarsskydd i det fall resenären blir skadeståndskyldig. Det finns också reseförsäkringar som täcker kostnader vid bagageskador, bagageförseningar, och försenade flygavgångar.

En reseförsäkring kan också täcka för outnyttjade semesterdagar i det fallet att resenären behöver spendera några dagar på sjukhus under semestern. Dessutom kan reseförsäkringen ersätta försäkringstagaren med en helt ny resa om denne är sjuk under mer än hälften av halva resan. Andra försäkringar är förenade med en självrisk, och det finns reseförsäkringar som täcker kostnaderna för dessa självrisker. En resenär behöver ju inte alltid råka ut för fysiska trauman, och vid behov så finns det reseförsäkringar som täcker kostnaderna för samtal med psykolog vid uppstådda kriser.

Om någon skulle bli bestulen på sina tennisracketar, golfklubbor eller annan utrustning på semestern, så kan reseförsäkringar i vissa fall täcka kostnaden för hyra av sådan utrustning på semesterorten.