Personförsäkring

En personförsäkring består av flera olika mindre försäkringar. Vanligtvis är de mest grundläggande försäkringarna som ingår olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring. När försäkringstagaren ingår ett avtal om personförsäkring så skyddas han eller hon mot förlorade intäkter ifall kronisk sjukdom inträffar. En personförsäkring kan även tecknas för att skydda en person som skadas svårt och lida så svåra men att arbetsförmågan nedsätts eller blir helt förlorad.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

För att komplettera sin personförsäkring så att den ger ett mer omfattande skydd så går det att inkludera en livförsäkring i sin personförsäkring. Om detta görs så förvissar sig den som tecknat personförsäkringen om att de efterlevande ges ett ekonomiskt stöd i det fallet att den försäkrade avlider. En livförsäkring kan tecknas både en individuell försäkring men även som gruppförsäkring och erbjuds ofta på det företag man är anställd eller genom det fackförbund som man är ansluten till.

Det kan rekommenderas att göra en inventering över sina försäkringar på årlig basis. I och med att en persons livssituation förändras så förändras troligen behovet av försäkringar. En sådan faktor i livet som kan förändras genom åren är den ekonomiska situationen och därför är det viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad så att ens personförsäkring hela tiden ger en så stor ekonomisk trygghet som möjligt. De allra flesta försäkringsbolagen erbjuder ofta olika former av personförsäkringar både för barn som ännu inte fötts samt pensionerade människor.

I personförsäkringen kan även ett låneskydd inkluderas. Detta är en trygghet för försäkringstagarens efterlevande när han eller hon dör, eftersom försäkringsbolaget då åtar sig att den avlidnes andel i gemensamt tagna lån skrivs av i det fall lånen inte har betalats tillbaka vid bortgången.

Se över dina försäkringar för varje år. Försäkringsbehovet varierar i takt med att din egen privatekonomi förändras. Viktigast av allt är att du själv har ett försäkringsskydd så att du har ekonomisk trygghet oavsett vad som händer i livet. Många försäkringsbolag erbjuder en personförsäkring som täcker såväl ofödda barn som pensionärer.
Låneskydd som personförsäkring
Som personförsäkring finns även möjlighet att teckna låneskydd som innebär trygghet för din familj genom att din del av gemensamma lån skrivs av om lånen inte är återbetalda vid din bortgång.