Pensionsförsäkring

Då den allmänna pensionen troligen kommer försämras i framtiden i förhållande till idag så är det många som väljer att skaffa sig en pensionsförsäkring som ett alternativ till att spara i fonder. När pensionspengar betalas ut så kan pensionsförsäkringar vara bra förutsatt att marginalskatten är högre när premierna debiteras än när själva utbetalningen sker. Denna skattefördel förutsätter dock att den som har pensionsförsäkringen tjänar mer än ca 26 000 kr vid premiebetalningen

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Eftersom pensionsförsäkringar beskattas med en avkastningsskatt varje år som är ungefär 0,54 procent av det totala kapitalet samtidigt som fonderna är beskattade med 30 procenten av förtjänsten först vid försäljning av dessa, så är pensionsförsäkringar bättre än fonder vid en kraftig ökning av värdet om värdet efter betalda avgifter i genomsnitt efter skatt ökar med mer än ungefär fem procent varje år. Tidigare fanns det ytterligare en fördel med pensionsförsäkringar jämte fonder då pengar som ärvdes från pensionsförsäkringar var befriade från arvsskatt.

Pensionsförsäkringar jämfört med fonder har även vissa nackdelar, ett exempel på detta är när pengarna betalas ut och marginalskatten då är högre än när de dras av. Vidare är låg eller måttlig värdeökning något som talar mot pensionsförsäkringar. Pensionsförsäkringar är vidare förenade med olika sorters relativt stora avgifter och dessa pengar är ofta låsta länge.

På slutet av 90-talet var pensionsförsäkringarnas återbäringsränta mycket hög och det kommer förmodligen dröja ett tag innan den hamnar på samma nivåer igen. Trots det så finns det andra anledningar att överväga en pensionsförsäkring. Den som blir långtidssjukskriven kan till exempel få premieinbetalningen övertagen av försäkringsbolaget förutsatt att den som har pensionsförsäkringen också tecknat en premiebefrielseförsäkring. Detta gör att försäkringstagaren kan få ut full pension trots långtidssjukskrivningen. Det går också att täcka en livslång pensionsförsäkring. En sådan lösning innebär att utbetalningarna aldrig kommer upphöra så länge som den försäkrade är vid liv. Det finns också ett efterlevandeskydd i form av ekonomisk ersättning i det fall att försäkringstagaren skulle avlida. I det fallet kan de efterlevande erhålla en relativt stor summa pengar vid försäkringstagarens bortgång även om den avlidne inte haft pensionsförsäkringen under speciellt lång tid.