MC-försäkring

För både landsvägsregistrerade motorcyklar och tävlingsmotorcyklar så finns det mc-försäkringar. Det handlar om olika sorters mc-försäkringar som skiljer sig åt beroende på i vilket syfte motorcykeln används. Det finns också så kallade garageförsäkringar, eller avställningsförsäkringar. Dessa mc-försäkringar täcker skador eller stöld som inträffat när motorcykeln stått avställd eller förvarad. För att teckna en sådan mc-försäkring måste dock motorcykeln vara formellt avställd hos vägverket. Garageförsäkring kan ofta ”stor” eller ”liten”. En stor innebär att den som har mc-försäkringen skyddas mot brand, stöld och vagnskada när motorcykeln är avställd, jämfört med liten garageförsäkring som täcker brand och stöld.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Mc-försäkringarna är i regel flexibla och tillåter kunderna att anpassa sin försäkring. Precis som med trafikförsäkringar för bil finns det halv och hel mc-försäkring. I en halv mc-försäkring ingår vanligen trafikförsäkring, stöldförsäkring, räddningshjälp, brandförsäkring, och rättskydd. I en hel mc-försäkring ingår vanligen också assistans, bärgning och vagnskadeförsäkring.

För att en mc-försäkring ska betalas ut maximalt kräver försäkringsbolagen i regel av förarna att framför sin motorcykel iklädda hjälm och övriga skydd. Påverkan av narkotika eller alkohol kan leda till att försäkringen inte betalas ut. Det finns också mc-försäkringar som inte täcker uppkomna skador inom inhägnat område.

Premierna för de olika bolagens mc-försäkringar varierar beroende på var i landet försäkringstagaren bor, hur länge föraren haft sitt mc-kort, vad det är för fabrikat och modell på motorcykeln, hur gammal föraren är och vad för slags motorcykel han eller hon kör. Om den som har en mc-försäkring lyckas hålla sig olycksfri under en viss tid så kan detta ledda till mer förmånliga villkor, så försiktighet i trafiken lönar sig.

Mc-försäkringen täcker skador på personer och annans egendom som inte hör till fordonet, och som uppstått i samband med framförande av motorcykeln i trafik. Om en brandförsäkring ingår i mc-försäkringen så täcker den skador som uppkommit i samband med brand, åsknedslag och explosion. En i mc-försäkringen inkluderad stöldförsäkring ersätter skador som uppstått när motorcykeln stulits, eller när någon försökt att stjäla den. Skulle motorcykeln efter stöld inte återfinnas så ersätter mc-försäkringen ägaren så att han eller hon kan köpa sig en ny motorcykel i motsvarande skick som den stulna motorcykeln.