Livförsäkring

För den som har familj och solidariskt ansvarar för exempelvis hus och lån är en livförsäkring mycket viktig då den gör det möjligt för de efterlevande att fortsättningsvis kunna bo kvar i sitt hus även efter det att försäkringstagaren avlidit. Generellt så gäller en livförsäkring oavsett om den avlidne dött av uppkommen skada eller sjukdom.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Det finns ett antal varianter på livförsäkringar. En del betalas ut i sin helhet direkt vid den avlidens bortgång, det finns även mer konventionella kapitalförsäkringar livförsäkringar som är knutna till fonder. Allt eftersom försäkringstagaren blir äldre så är det vanligt att premierna höjs, eftersom sannolikheten för att försäkringstagaren ska avlida hela tiden ökar med åldern. Det belopp som betalas ut när livförsäkringen aktiveras förblir då lika stort. Det finns livförsäkringar där premien inte blir större med åldern, men då minskar i stället beloppet som betalas ut vid försäkringstagarens bortgång.

Även för delägare i företag kan livförsäkringen vara viktig. En så kallad kompanjonförsäkring innebär att om en viktig person i en firma eller en delägare avlider så kan det innebära stora ekonomiska effekter för företaget som kan vara svåra att hantera. I det fallet hjälper den här sortens livförsäkring till med att ge företaget lite tryggare och stabilare förutsättningar för att verksamheten ska kunna återgå till det normala.

Det finns också en form av livförsäkring som kallas grupplivförsäkring. En sådan är fördelaktig för ett företag eftersom det är förenat med en relativt låg kostnad samtidigt som förmånstagaren kan vara vem som helst. En sådan försäkran innebär att om en delägare skulle avlida så ersätts de kvarvarande delägarna med tillräckligt med pengar för att kunna köpa den avlidne delägarens andel i företaget av dödsboet.