Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringar tillhandahålls ofta av så fackförbunden och kan ses som ett komplement till a-kassan. LO har under våren 2007 tecknat ett avtal med Folksam vilket ger möjligheten till LO att låta en inkomstförsäkring ingå i den avgift som fackförbundens medlemmar betalar till fackföreningarna. Detta tillvägagångssätt är redan innan använt av SACO- och TCO-förbunden.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Inkomstförsäkringen kan fungera som komplement till a-kassan i högst 120 dagar, och ersättningen är högst fyra femtedelar av lön som inte överstiger femtiotusen kr per månad. Det går att teckna inkomstförsäkring även genom JUSEK och de som gjort detta kan också skaffa sig en tilläggsförsäkring som utökar ersättning till maximalt 80 procent av lön som inte överstiger femtiotusen kr per månad mellan dag 121 och 200. Därefter ersätts försäkringstagaren med 70 procent av lönen fram till dag 240 med denna inkomstförsäkring.

Ersättningstiden och kostnaderna för inkomstförsäkringarna kan variera, och det är viktigt att den som skaffar inkomstförsäkring kontrollerar hos sitt fackförbund för att få reda på villkoren.

Den maximala försäkringsbara inkomstnivån är även den olika stor i olika inkomstförsäkringar, och för att vara berättigad till inkomstförsäkringen måste ofta den försäkrade ha varit ansluten till sitt fackförbund under en viss tid. För den som vill går det även att teckna inkomstförsäkringar utanför den fackliga verksamheten. Då kallas inkomstförsäkringen för arbetslöshetsförsäkring.

Den som funderar på att teckna en frivillig inkomstförsäkring utanför fackets verksamhet ska kolla upp om det finns andra ersättningar i form av avtalsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren. Till exempel kan tjänstemän som är privat anställda under vissa omständigheter få en avgångsersättning av Trygghetsrådet samtidigt som den som är statligt anställd kan få motsvarande ersättning från Trygghetsstiftelsen. AFA betalar ut avgångsbidrag till privat anställda arbetare och de kommun- och landstingsanställda har kollektivavtal som tillåter ersättning vid arbetslöshet under vissa omständigheter.

Utbetalningarna från avtalsförsäkringarna påverkar storleken på de betalningarna som betalas ut från inkomstförsäkringarna. Därför är det viktigt att kontrollera hur ens avtalsförsäkring kan påverka en inkomstförsäkring innan tecknande.