Hemförsäkring

En hemförsäkring kan beskrivas som en blandförsäkring bestående av ett antal olika försäkringar som erhåller skydd för privat egendom, personskada eller i de fall försäkringstagaren i fråga blir skyldig skadestånd i rättstvister, eller för att täcka rättegångskostnader.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Den delen i hemförsäkring som skyddar egendom kan kallas för egendomsförsäkring och syftar till att ersätta skador dels på privat egendom, men även om försäkringstagaren själv skadas eller blir skyldig ett skadestånd. En sådan försäkring som skyddar en försäkringstagare som döms skyldig att betala ett skadestånd kan även kallas ansvarsförsäkring.

I hemförsäkringen kan det även ingå en så kallad personförsäkring som gäller vid händelse av överfall i form av exempelvis misshandel eller våldtäkt. Den delen i hemförsäkringen som täcker ombudskostnader i samband med rättsliga processer kallas för rättskyddsförsäkring, eller bara rättskydd. Det är även vanligt att hemförsäkringar innehåller någon form av reseförsäkring som ger försäkringstagaren ett vidare skydd vid utlandsresor. Hemförsäkringar brukar också innehålla så kallade allriskförsäkringar, även kallade för otursförsäkringar. Dessa skyddar mot olyckshändelser som kan inträffa på grund av försäkringstagarens egen försumlighet, till exempel om han eller hon tappar ett föremål i marken så det går sönder. En sådan försäkring går även att teckna för vissa specifika, extra värdefulla föremål.

Det finns även olika sorters hemförsäkringar beroende på vilken form av boende försäkringstagaren har. Den som bor i en villa får en utvidgad hemförsäkring som ersätter skador på den fasta egendomen och marken. En hemförsäkring för en villaägare innehåller vanligen också andra skydd. Det finns specifika försäkringar för byggnaden och tomtmarken där växter, bryggor, stängsel, staket med mera innefattas. Även för villaägare kan det i hemförsäkringen ingå en ansvarsförsäkring om försäkringstagaren i egenskap av fastighetsägare skulle dömas skyldig att betala skadestånd. Det finns också rättskydd som är specifikt anpassat till försäkringstagare som äger villafastighet.

För den som äger en bostadsrätt finns det tillägg till hemförsäkringen som är lämplig då ansvaret för lägenhetens skick ligger på ägaren. Reparation och renovering av parkettgolv kan vara kostsamt, och likaså fuktskador i badrum. Därför finns detta tillägg som kallas bostadsrättstillägg.

För den som äger fritidshus finns det också en speciellt anpassad hemförsäkring där byggnaderna som ingå i tomten skyddas, och även tillbehör som hör till dessa. Även växter, staket, flaggstång och liknande kan skyddas av en sådan hemförsäkring anpassad till fritidshus.