Företagsförsäkring

Det finns flera olika sorters företagsförsäkringar. De bolag som erbjuder företagsförsäkringar av olika sorter har ofta ett utbud som riktar sig mot både stora som små företag. En grundläggande företagsförsäkring kan tecknas för att sedan utökas ut med flera mindre försäkringar för att anpassas till det aktuella företaget och dess personals individuella behov.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Många väljer att teckna företagsförsäkringar med företag som även erbjuder personförsäkringar till anställda inom företaget och dess ägare. Vidare kan det vara en god idé att även samla försäkringar för utrustning, lösöre, bilar och annat till samma bolag som företagsförsäkringen tecknats hos. Flera försäkringar hos ett och samma bolag brukar ofta kunna innebära förmånligare avtal för försäkringstagaren.

I grund och botten omfattar en företagsförsäkring generellt försäkring av företags egendom, det vill säga fastigheter och inventarier, samt ersättning om företaget skulle drabbas på grund av minskade intäkter till följd av skador samt rättsskydd i den händelse företaget skulle hamna i juridisk tvist. Skulle företaget ådömas skadestånd så kan en företagsförsäkring hjälpa till med att täcka den utgiften.

Eftersom företag kan ha väldigt olika förutsättningar så finns det många företagsförsäkringar som är anpassade för att passa olika branscher. Ett företag som bedriver någon form av tillverkning kanske behöver lägga en viss betoning på att företagsförsäkra sin utrustning, butiker kanske vill försäkra sitt stöldbegärliga gods, och företag inom tjänstesektorn kan vilja försäkra exempelvis sina fordon. Företagsförsäkringar erbjuds även föreningar som ofta är i behov av att försäkra sina anläggningar och sin eventuella utrustning. Sådana försäkringar kan även täcka föreningens medlemmar när de är aktiva med sin förening, vilket inkluderar tiden under vilken medlemmen färdas till och från sin aktivitet. Idrottsförsäkring är en liknande försäkring som gäller på precis samma sätt. När en klubb betalar en anmälningsavgift när ett lag ska anmälas in i seriespel så ingår det i avgiften en gruppförsäkring som täcker skador som inträffat under utövning samt transport till och från den aktuella utövningen.