Bilförsäkring

Den som äger och kör en bil måste ha en bilförsäkring för att få köra den, enligt lag. I det fallet bilägaren har en bilförsäkring så ersätts han eller hon i det fallet att föraren själv, någon passagerare eller någon utomstående skulle skadas. Bilförsäkringen täcker också kostnaden för skador som orsakats på grund av försäkringstagarens körning. De skador som uppstår på försäkringstagarens egen bil eller föremål i bilen täcks dock inte av bilförsäkringen.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

En bilförsäkring kan tecknas som halv bilförsäkring och hel bilförsäkring. En halv bilförsäkring ersätter bilägaren för skador på föremål som är monterade på bilens insida eller utsida. Bilstereo, tackräcken, fönsterrutor är exempel på sådana föremål. Den här sortens bilförsäkring kan även täcka bränder i bilen, om bilen skulle bli stulen. Om bilens ägare blir involverad i någon form av rättslig tvist som involverar fordonet så ingår ofta ett rättskydd i bilförsäkringen. I det fall försäkringstagarens bil blir stulen och inte återfinns inom 30 dagar så ersätter halvförsäkringen den.

Om en så kallad vagnskadeförsäkring läggs till bilförsäkringen så är bilen helförsäkrad. I det läget är bilen försäkrad i det fall ägaren skulle krocka, köra av vägen, drabbas av sabotage eller andra olyckhändelser.

Den som ska skaffa sig en bilförsäkring har några saker att tänka på. Det kan löna sig att begära in offerter från olika försäkringsbolag för att förvissa sig om att man som ägare hittar ett så bra ekonomiskt avtal som möjligt för sin bilförsäkring. Vidare finns det bilförsäkringar som är bundna till olika specifika bilmärken, och dessa kan vara värda att undersöka.

Förbund och föreningar kan i olika fall erbjuda möjligheten att teckna förmånliga bilförsäkringar. Det kan också vara en bra idé för en försäkringstagare att försöka samla sina olika försäkringar i ett och samma bolag, för att spara lite pengar. Dessutom kan det vara en idé att försöka pruta ner priset på sin bilförsäkring. Det är dock inte bara priset som spelar roll, kvaliteten på försäkringsbolagets service är viktig den också, och långsam handläggningstid och framställande av offert kan ha betydelse för var en presumtiv försäkringstagare vill teckna  bilförsäkringar.