Båtförsäkring

Den som har en båt och skaffar en båtförsäkring skyddar sig mot olika skadehändelser. Det finns en ansvarsförsäkring som ersätter person- och materiella skador som båtägaren orsakat med sin båt. Vidare kan en båtförsäkring täcka stöld och sabotage, bränder, blixtnedslag och explosioner. För att skydda mot exempelvis bränder så måste båtförsäkringen kompletteras med en så kallad brandförsäkring.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Det kan också vara en bra idé att skaffa en båtförsäkring som skyddar båtägaren mot olyckshändelser vid uppläggning och transport, det vill säga när båten sjö- eller torrsätts, riggas på och riggas av. Precis som i många andra försäkringar går det att med sin båtförsäkring skaffa sig ett rättskydd som ersätter ombud och rättegångskostnader vid vissa tvister relaterade till den aktuella båten.

I båtförsäkringen kan det också ingå ett skydd mot olycksfall som skadar båten, ett sjöskadeskydd. Skador som skyddas av en sådan försäkring är sådana som kan uppstå i samband med att båten går på grund, kolliderar, strandar eller kantrar. Därutöver ersätts de skador som kan uppstå i samband med läckage i skrovet, anslutna rör och slangar eller andra oförutsedda händelser från omgivningen.

Det nämnda ovan är skydd som vanligen ingår i en båtförsäkring, och utöver dessa skydd går det även att komplettera sin båtförsäkring med olika tilläggsförsäkringar. För att teckna båtförsäkringar med vissa villkor måste båtägaren vara medlem i vissa föreningar eller organisationer, såsom båtklubbar. Vidare gäller inte vissa båtförsäkringar över hela riket utan bara ute på landsorten till exempel.

Precis som vid tecknande av alla andra sorters försäkringar gäller det för det som ska teckna båtförsäkring att samla information och offerter från flera olika föresäkringsbolag för att skaffa sig ett stadigt och relevant beslutsunderlag. Ett annat bra tips är att inte dra sig för att försöka pruta. Försäkringsbolagen vill gärna ha nya kunder och därför ska den som ska skaffa sig en båtförsäkring inte dra sig för att våga ställa lite krav och försöka förhandla till sig så förmånliga avtal som möjligt.