Ålderspension

De som föddes under perioden 1938-1958 får idag sin ålderspension delvis beräknad enligt äldre regler och delvis enligt nyare regler. Hur ålderspensionen är fördelad mellan gamla och nya regler avgörs av vilket år pensionstagaren är född.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

De som föddes 1938 får inte mer än 20% av sin ålderspension baserat på dagens regelverk, och för varje födelseår växer den andelen med 5%. De som föddes 1954 och senare är de som får hela ålderspensionen uträknat helt baserat på dagens regelverk samtidigt som de personer som föddes innan 1938 får sin pension enligt det gamla pensionssystemet. 2003 räknades pensionen om för samtliga pensionärer födda innan 1938. Detta ledde till att de allra flestas ålderspension blev lite större. Ålderspensionen har ökat med mer än tre procent efter det att de nya reglerna infördes, i jämförelse med hur det hade sett ut med de tidigare reglerna.

Idag är 1 600 000 svenskar äldre än 65 år, och om cirka åtta år förväntas ålderspensionärerna vara 300 000 ytterligare, och ökningen förväntas fortsätta med en ”peak” runt 2040. Under 1990-talet har den genomsnittliga nivån på ålderspension ökat, mycket tack vare att andelesn pensionärer som helt saknar ATP har minskat.

Gruppen med ålderspensionärer är relativt stor i Sverige. Därför är det viktigt att se på hur resurserna fördelas och hur det kan skilja sig åt inbördes i denna grupp. Ungefär 1 650 000 beräknas ha svensk ålderspension idag. Då kvinnor förr i tiden var mindre verksamma i yrkeslivet har de ofta sämre villkor för sina ålderspensioner än de flesta män eftersom männen å sin sida arbetade i mycket större utsträckning. I takt med att kvinnorna har börjat arbeta mer och mer under samhällets utveckling så har dock skillnaderna minskat, även om de fortfarande kvarstår. Om ytterligare 20-30 år är det inte omöjligt att siffrorna är så gott som jämställda mellan män och kvinnors ålderspensioner.Bild: Median för inkomstrelaterad pension december 2003 (öppnas i nytt fönster)