Försäkring

Den som skaffar sig en försäkring skaffar sig ett skydd som vid någon form av olycka gör att viss ersättning betalas ut. Försäkringar täcker inte bara skador på föremål utan kan även täcka människor och djur och kostnader som kan uppstå i samband med rättsprocesser eller trafikolyckor. Det finns även försäkringar som till exempel uppmuntrar plankning på kollektivtrafiken i Stockholm, ett initiativ som togs för några år sedan då missnöjda SL-resenärer inte tyckte att de skulle behöva betala för sina biljetter. Den försäkringen går ut på att de som tecknar den försäkringen betalar en summa för att vara med, och plankar in på SL:s olika färdmedel.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Skulle personen åka fast och åläggas straffavgift så täcker alltså försäkringen detta. Samtidigt gör en del så att de inte betalar något alls, vare sig försäkring eller SL-biljetter, och chansar på att om de åker fast ett par gånger så kommer de ändå att ha sparat pengar i förhållande till om de hade betalat fullt för resor med SL. Det finns även liknande försäkringar för dem som laddar ner upphovsrättsskyddat material från Internet.

Mer konventionella försäkringar än de i exemplet ovan kan alltså gälla personskador och skador på husdjur, om huset brinner ner eller om man blir utsatt för inbrott i sitt hem. När en kund skaffar sig en försäkring så är det viktigt att inte överförsäkra sig, eftersom ju mer omfattande försäkringar någon har, desto större blir kostnaderna för försäkringarna. Därför är det viktigt att se över sina försäkringar och se till så att de inte täcker varandra. De olika bolagen på marknaden som erbjuder försäkringar har varierande utbud i förhållande till varandra och likaså skiljer de sig åt från varandra prismässigt. Det är därför viktigt att försäkringstagaren noga jämför de olika försäkringarna som finns.

Om en kund tecknar en så kallad hemförsäkring så åligger det kunden att beräkna värdet på sitt lösöre – möbler, elektronik, konst, kläder och så vidare. Ju högre värde lösöret beräknas ha, desto mer kostar försäkringen, och desto mer utbetalas om bostaden till exempel skulle brinna ner och totalförstöras. Om kunden värderar sitt lösöre för lågt finns en naturlig risk vid exemplet med brand att inte kunden blir tillräckligt ersatt vid förlusten, eftersom denne då är underförsäkrad. Det är därför klokt om en presumtiv försäkringstagare inventerar sitt hem och sammanställer värdet på sina ägodelar, för att inte missa något. Viktig information är när varorna skaffades, av vilket märke de är, serienummer samt vad de kostade. Kvitton och annan dokumentation kan också vara viktig att kunna redovisa i det fall en försäkring ska skaffas. Extra detaljer kan vara av stor vikt om det handlar om speciellt värdefulla varor så som skick och förvaringsplats. Fotografier av bostaden kan också vara viktigt att redovisa när man vill ha en försäkring utbetald. All dokumentation i samband med inventeringen inför tecknandet av försäkring är bäst förvarad utanför bostaden – brinner den ner är all inventering gjord förgäves och den försäkringen som utbetalas kanske inte alls blir så korrekt som den skulle kunna vara.

När en försäkring ska betalas ut så är meningen att kunden ska ersättas – inte gå med vare sig vinst eller förlust. I princip ska en försäkrad vara kunna ersättas med en likvärdig om den förstörs eller försvinner – det utbetalda beloppet ska alltså motsvara vad en liknande vara med samma omfattning i användning skulle kosta begagnad. Det affektionsvärde som de förstörda eller försvunna varorna har tas inte hänsyn till av försäkringsbolagen, även om affektionsvärdet ibland kan vara det största värdet av alla.